РИЦ „Амбициозно Габрово“ подкрепя регионалните МСП в тяхната дигитална трансформация към повишаване на нивото им на дигитална зрялост, в усвояването на нови технологии и в контактите им с други цифрови иновационни центрове за получаване на нови знания от опитни професионалисти.

Пример за такъв контакт между производствена компания и цифров иновационен център е съвместният проект между STS Pack Holding Ltd и лабораториите от София Тех Парк (Research & Development & Innovation Consortium и 3DC Lab), финансирани чрез DIH-WORLD. Целта на проекта е да се ускори навлизането на съвременни цифрови технологии от европейски МСП и да се ускори зрелостта на цифровите иновационни центрове в тяхното развитие и техните възможности за сътрудничество.