STS

Мислете глобално. Действайте локално. Направете го лично.

Когато става въпрос за природосъобразност и устойчивост, иновацията е тази, която ни помага. STS Pack Holding се отдава на имплементирането на иновативни устойчиви и природосъобразни методи като се стреми да продължава да отговаря и адаптира към настоящите и бъдещи тенденции, които пазарът налага.
01

Иновация

Иновацията е ключова част от постигането на устойчиви цели. Тя може да се прояви под формата на продукт или иновативен процес. Иновациите засилват и дори революционизират инициативите за природосъобразна устойчивост.

Като всички модерни предприятия, ние също се стремим да постигнем нулев отпадък при производство. За да подкрепим този преход, ние започнахме като си поставихме по-реалистична цел – минимизиране на отпадъка. Имплементирахме 3D иновация в нашето производство. Чрез интеграцията на специализиран 3D принтер, започнахме да използваме част от отпадъка като го превръщаме в гранулат и регранулат и го оползотворяваме, за да 3D-принтираме части за някои от машините ни или за произвеждане на други продукти за STEM обучения, екстериор и интериор, и части за автоматизация.

02

Предотвратяване
на замърсяването

Да се предотврати замърсяването означава да се редуцира или елиминира отпадъкът от самия източник. Цели като намаляване на отпадъците и въглеродния отпечатък в основата си подкрепят много по-широкообхватна цел за предотвратяване на замърсяването.

Ние, в STS Pack Holding, сме модифицирали производтсвените си процеси така че да се отделят възможно най-малко отпадъци и вредни емисии като заедно с това се повишава информираността и ангажираността на хората във фирмата. Обучаваме нашия колектив да извършва бързи настройки на машината, за да изразходваме по-малко суровини и енергия по време на смяната на екипировката.

03

Минимизиране
на отпадъците

Минимизирането на отпадъците се отнася до използването на методи за намаляване на отпадъка от източника и/или екологосъобразни методи за рециклиране преди възстановяване на енергията, третиране или изхвърляне на отпадъците.

Ние сме отдадени на това да разработваме и предлагаме висококачествени опаковки за рециклиране или многократна употреба. Нашата цел е да увеличим популярността на рециклираните материали и да стимулираме използването на повече рециклирани опаковки по света. Затова предлагаме на нашите клиенти възможността да изберат използването на по-малко суровини в техните опаковки като например по-тънко фолио, по-малко пластмасов материал в капачките и челата, и т.н.

04

Отговорно
потребление

Отговорното потребление означава ефективно да използваме нашите ресурси и енергия. Отговорността е в ръцете на всички ни – производители, дистрибутори, търговци и потребители.

Това са някои от примерите, които прилагаме, когато следваме нашата цел за отговорно потребление: насърчаване на обществения транспорт или карането на колело до работа; оптимизиране на логистиката за минимизиране на разхода на гориво; по-малко материал в нашите продукти; внимателно използване на водата; ангажиране на служителите да бъдат по-съвестни; използване на енергийно ефективни крушки; намаляване на скрап материалите по време на производствени дейности.

05

Съответствие с целите за устойчиво развитие (SDGs)

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие предоставя общ план за мир и просперитет за хората и планетата, сега и в бъдеще. Има установени 17 цели за устойчиво развитие (SDGs), които са спешен призив за действие от всички страни – развити и развиващи се – в глобално партньорство. Те показват, че прекратяването на бедността и другите лишения трябва да вървят ръка за ръка със стратегии, които подобряват здравеопазването и образованието, намаляват неравенството и стимулират икономическия растеж – като същевременно се справят с изменението на климата и работят към опазването на нашите океани и гори.*

Чрез адаптиране на нашата бизнес стратегия да бъде в съответствие със SDGs, ние можем да превърнем глобалните предизвикателства в бизнес възможности, като същевременно допринасяме за един по-добър свят. SDGs предоставят стратегическа рамка за нашия бизнес за проследяване на представянето му, поставяне на нови цели и комуникация с различни заинтересовани страни.

*Източник: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development

06

ISO 50001:2018
ISO 9001:2015

ISO 50001 подканва компаниите да използват енергията си по-ефективно чрез разработване на система за управление на енергията.

Подновихме нашия сертификат ISO 50001:2018 за система за управление през 2022 г.

Придобихме и ISO 9001:2015 за „Производство и търговия с ламинатни туби за козметична, фармацевтична, химическа и хранително-вкусова промишленост“.