STS Pack Holding е един от финалистите в 18-тото издание на Конкурса „Иновативно предприятие на годината“. Компанията кандидатства в категорията „Зелена иновация“ с решението, което е намерила, за оползотворяване на пластмасовия отпадък от производството си, който се използва от тях повтрно, за да се 3D принтират механични компоненти за произвоствените машини във фабриката. Компанията спечели правото да използва утвърдената марка „Високи постижения в иновациите“ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.