През м. септември 2014 година ръководството на СТС Пак Холдинг ООД, в лицето на Управителя, официално въвежда ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която да бъде обявена, разбрана, прилагана, поддържана и подобрявана от персонала на Дружеството.

Политиката по качество е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законните и нормативните документи регламентиращи нашите продукти/изделия – ламинатни туби.

За реализиране на Политиката и целите по качество, Управителят декларира личната си ангажираност за осигуряване на необходимите човешки, финансови и други ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството по изискванията на Международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008

Тук може да видите сканирано изображение на Сертификата: Сертификат БДС EN ISO 9001:2008