Договор BG16RFOP002-2.077-0865-C01

На 25.01.2021 г. STS Pack Holding Ltd  подписа договор за подкрепа на предприятия със средна капитализация за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19 – BG16RFOP002-2.077-0865-C01, на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Основната цел е: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последствията от пандемията COVID-19.

Договорът започва на 25 януари 2021 г. и приключва на 25 април 2021 г.