МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО МАРКИРАНЕ MSTSM
“СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД разработи машина за лазерно маркиране – модел MSTSM. Машината е предназначена за лазерно надписване на детайли от стомана, алуминий, кожа и други материали с възможност за мултиплициране на приложението при промяна на приспособлението за фиксиране.

IP30


Поръчка и информация:

СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД
5300 Габрово
Северна индустриална зона,
ул.”Индустриална” 63А
тел. 066 817 505
факс: 066 817 162

e-mail: info@stspackbg.com
www.cpe-m.com
www.stspackbg.com