STS

Политика по качество

През м. септември 2014 година ръководството на СТС Пак Холдинг ООД, в лицето на Управителя, официално въвежда ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, която да бъде обявена, разбрана, прилагана, поддържана и подобрявана от персонала на Дружеството. Политиката по качество е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законните и нормативните документи регламентиращи нашите […]