Проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Европейски съюз
ОП Иновации и конкурентоспособност

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Договор BG16RFOP002-2.077-0865-C01

На 25.01.2021 година СТС Пак Холдинг ООД подписа договор за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.077-0865-C01 с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ от 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лева европейско и 22 500.00 лева национално съфинансиране.

Основната цел е: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Договорът е с начало 25.01.2021 г. и край 25.04.2021 г.

About the Author: STS Pack Holding Ltd.