3D печат с постиндустиален рециклируем материал


3D печат

3DPIRM

РИЦ „Амбициозно Габрово“ подкрепя МСП от региона в тяхната цифрова трансформация за повишаване на тяхната цифрова зрялост, във внедряването на нови цифрови технологии и в осъществяване на връзка с други Цифрови иновационни хъбове с цел получаване на знания от най-опитните.

Пример за осъществен контакт между производствено предприятие и цифров хъб е съвместният проект между СТС Пак Холдинг ООД и лаборатории (Research & Development & Innovation Consortium и 3DC Lab) от София тех парк, финансиран по DIH-WORLD.  Проектът цели ускоряване на внедряването на авангардни цифрови технологии в Европейските производствени предприятия и ускоряване на зрелостта на Цифровите иновационни хъбове и развитие на техните възможности за сътрудничество.

3D printing

About the Author: STS Pack Holding Ltd.