Monthly Archives: януари 2021

Проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Договор BG16RFOP002-2.077-0865-C01 На 25.01.2021 година СТС Пак Холдинг ООД подписа договор за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 BG16RFOP002-2.077-0865-C01 с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ от 150 000.00 лева, от които 127 500.00 лева европейско и […]

Read More