Monthly Archives: януари 2016

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Проект: BG16RFOP002-2.001-0137-C01 ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В „СТС ПАК ХОЛДИНГ” ООД Бенефициент:СТС ПАК ХОЛДИНГ ООД Обща стойност: 1 666 300.00лв., от които 849 813.00лв. европейско и 149 967.00лв. национално съфинансиране. Начало: 12.01.2016 г. | Край: 12.01.2017 г. Цели: Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „СТС Пак […]

Read More